Henriette Grové 26 September 1922 – 15 Desember 2009

Heilna Du Plooy

Abstract


Almal wat skryf, kan skrywers genoem word. Daar
is egter skrywers wat lewenslank intens skryf en bly
skryf, wat ook verskillende soorte werke skryf soos
wat die gees hulle lei en hierdie mense behoort tot ‘n
spesifieke kategorie skrywers. Hulle is skrywers
omdat skryf by uitstek die manier is waarop en waardeur
hulle die lewe benader en ervaar. Deur te skryf
probeer hulle helderheid kry, probeer hulle insig
verwerf. Ook is dit deur te skryf wat hulle die beperkinge
van die menslike bestaan en die werklikheid
verwoord en ondersoek en uiteindelik (miskien)
aanvaar.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Tydskrif vir Letterkunde

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.